21, జులై 2009, మంగళవారం

ఘంటసాల పాటలు
ఘంటసాల పాడిన అనేక పాటలను ఒకచోట చేర్చి అందరికీ అందచేస్తున్నరు. ఈ వెబ్ సైటులో వందల పాటలు ఉన్నాయి. పాటలన్నీ 1960ల వరకు మాత్రమే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ వెబ్ సైటులో ఉన్న నిధి ఏమంటే, ఘంటసాల పాడిన ప్రవైటు పాటలలో అనేకం ఉన్నాయి. ఈ వెబ్ నిర్వాహకులు ఇచ్చిన మరొక చక్కటి అవకాశం,పాటలన్నీ కూడ వినటమే కాకుండా డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి లింక్ ఇవ్వటం. ఘంటసాల అభిమానులు తప్పనిసరిగా చూడవలసిన వెబ్ సైటు.
3 వ్యాఖ్యలు:

1. అజ్ఞాతంగా, వివరాలు లేని ప్రొఫైల్ తో వ్రాసే వ్యాఖ్యలు ప్రచురించబడవు.
2. దయచేసి వ్యాఖ్యలు తెలుగులో కాని ఆంగ్లంలో కాని వ్రాయగలరు
3. ఆంగ్ల లిపిలో వ్రాసిన తెలుగు వ్యాఖ్యలు చదవకుండానే తొలగించబడతాయి.
4. వ్యాఖ్యలు వ్యాసానికి సంబంధించి విశ్లేషణాత్మకంగా వ్రాయాలని వినతి.