21, జులై 2009, మంగళవారం

ఘంటసాల పాటలు
ఘంటసాల పాడిన అనేక పాటలను ఒకచోట చేర్చి అందరికీ అందచేస్తున్నరు. ఈ వెబ్ సైటులో వందల పాటలు ఉన్నాయి. పాటలన్నీ 1960ల వరకు మాత్రమే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ వెబ్ సైటులో ఉన్న నిధి ఏమంటే, ఘంటసాల పాడిన ప్రవైటు పాటలలో అనేకం ఉన్నాయి. ఈ వెబ్ నిర్వాహకులు ఇచ్చిన మరొక చక్కటి అవకాశం,పాటలన్నీ కూడ వినటమే కాకుండా డౌన్లోడ్ చేసుకోవటానికి లింక్ ఇవ్వటం. ఘంటసాల అభిమానులు తప్పనిసరిగా చూడవలసిన వెబ్ సైటు.
3 వ్యాఖ్యలు:

1. అజ్ఞాత వ్యాఖ్యలు లేదా ప్రొఫైల్ లేకుండా వ్రాసే వ్యాఖ్యలు ప్రచురించబడవు.
2. దయచేసి వ్యాఖ్యలు తెలుగులో కాని ఆంగ్లంలో కాని వ్రాయగలరు
3. ఆంగ్ల లిపిలో వ్రాసిన తెలుగు వ్యాఖ్యలు చదవకుండానే తొలగించబడతాయి.
4. వ్యాఖ్యలు వ్యాసానికి సంబంధించి విశ్లేషణాత్మకంగా వ్రాయాలని వినతి.