16, నవంబర్ 2009, సోమవారం

శిధిలాలయం ధారావాహిక-ఒక సమీక్ష

నా చిన్నతనంలో(నేను సెకండ్ ఫారం అంటే 7వ తరగతి చదుతున్నప్పుడు)జనవరి 1968లో ఈ ధారావాహిక మొదలై, సెప్టెంబరు, 1970 వరకు కొనసాగింది. ఈ ధారావాహికలో ముఖ్య పాత్రలు

1. శిఖిముఖి
2. విక్రమకేసరి
3. శిధిలాలయ పూజారి
4. నాగుమల్లి
5. జాంగ్లా

శిఖిముఖి
నేనొక శబర కుర్రాణ్ణి. మా నాన్న శివాలుడు, మంచివాడు నెమ్మదస్తుడు. కుంభారమిట్ట మా పల్లె, హాయిగా కష్టపడి పనిచేసుకుంటూ అడవి తల్లి ఒడిలో సుఖంగా బ్రతుకుతున్న మాకు ఒక దుష్ట గ్రహం దాపురించింది. వాడే శిధిలాలయ పూజారి. ఓ రోజున నేను నా మంచి అనుచరుడు ఎర్రగండు తో కలసి వేట సాగిస్తున్నాను . ఎవరో రాజకుమారుడల్లే ఉంది, కవచం, శిరస్త్రాణం ధరించి, ఆయుధాలతో గుర్రం మీద వస్తున్నాడు. ఆయన మీదకి ఒక దొంగల గుంపు దాడి చేయ్యటం చూసేప్పటికి నా రక్తం మరిగింది. నేను అతనికి సహాయం వెళ్లాను. ఇద్దరం కలిసి ఆ దొంగలను తరిమి కొట్టిన తరువాత అతన్ని , మా పల్లె తీసుకెళ్ళాను. అప్పటినుంచి మొదలయ్యిన మా స్నేహితం ఎల్ల కాలం కొనసాగింది. పల్లె చేరినాక, అతను మా నాన్న స్నేహితుని మనవడని తెలిసింది. ఈ మధ్యే మా మధ్య తిరుగుతూ, లేనిపోనివన్ని బోధించి ఇతర తెగల కుర్రాళ్ళని చెడగొడుతున్న దుష్ట గ్రహం వ్యక్తే అతనిమీద దాడి చేయించాడట. అతనిదగ్గర మరింకెక్కడో దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆడవిలో శిధిలాలయం గురించిన ఆనవాళ్ళు వెళ్ళే మార్గపు రేఖలు ఉన్నాయట వాటికోసరం. సరే, మా అయ్యా తన స్నేహితుడి మనవడికి సాయం చెయ్యమని చెప్పాడు. ఈలోగా ఈ పూజారిగాడు, మా గ్రామంలో అగ్ని ప్రమాదం సృష్టించి నాకు పూర్తి కోపం తెప్పించాడు. వాడికి ఆశ్రయం ఇస్తున్న గండుపోతు పని పట్టి (ఆయనే నాకు పిల్లనిచ్చిన మామ అయ్యాడు తరువాత), ఆయన కూతురు, నాగుమల్లిని పూజారి బారినుంచి కాపాడి, విక్రమకేసరితో ప్రయాణం కట్టి, మధ్యలో పూజారి కుక్క పెట్టిన అన్ని అడ్డంకులు తొలగించుకుని, శిధిలాలయం కనుగొన్నాము. వారి తాతగారి కోరికను తీర్చాం. నాకు నాగుమల్లికి జరిగిన వివాహానికి రాజుగారుకూడ వచ్చి ఆశీర్వదించారు. నాగుమల్లి ఇంప్పటికి అలుగుతుంటుంది, మా అయ్యను తన్నావుగా, నేను నీతో మాట్లాడను ఫో అని. అన్ని ఉట్టుట్టి కోపాలు! మరంతేగా.

విక్రమకేసరి:
కుంభారమిట్ట, శివాలుడు గారు, శిఖిముఖి ఎంత హాయిగా ఉన్నారు ప్రక్రుతి వడిలో. నేను వచ్చి వాళ్లకు కష్టాలు తెచ్చిపెట్టను. శిఖిముఖి వంటి సాహసవంతున్ని ఇంతవరకూ చూడలేదు. అతనిలాంటి వాళ్ళు ఒక్క పదిమంది మా సైన్యంలో ఉంటేనా !! మా తాతగారిని వెతుక్కుంటూ నేను శిఖిముఖి, శిధిలాలయం ఉన్న ప్రాంతానికి బయలుదేరాం. దారిలో ఎన్ని అడ్డంకులు , అన్ని పూజరి ఏర్పాటు చేసినవే! శిఖిముఖి సాహసం, కొంత నా యుక్తి వాడుకుని అన్నిట్లోంచి బయటపడి చివరకు అనుకున్నది సాధించాం. అమాయకపు పిల్ల నాగుమల్లి, శిఖిముఖిని పూజారి శిఖ కోసి తెమ్మన్నది. ఆమే కోపం చూస్తే నాకు కూడా భయమేసిన మాట నిజం. శిఖిముఖి, ఆ చిన్నదానికిచ్చిన మాటకోసం ప్రాణాలమీదకొచ్చినా సరే, తెగించి ఆమే కోరిన కోరిక తీర్చాడు.

నాగుమల్లి:
మా అయ్యను తన్ని వడ్ల పాత్రలో పడేసిన వాడెవడు అని కోపంగా వెళ్ళాను. మా నాన్న గండుపోతేమో ఆ కుర్రాడితో, వాళ్ల తండ్రితో సరదాగా కబుర్లాడుతున్నాడు. మనాన్నెప్పుడో ఇంతే వస్తే పిచ్చి కోపం, పొగరు లేకపోతే బోళాతనం . అందుకనే శిధిలాలయ పూజారి మాటలు విని, లేనిపోని గొడవలకు కారణమయ్యాడు. శిఖిముఖి మీద ఇప్పటికీ కోపమే, మా నాన్నను అలా అవమానించి, కొట్టి పడేసినందుకు. కాని పాపం నామీద ఎలుగుబంటి దాడి చేసినప్పుడు, వెనుక ముందు చూడకుండా దానిమీద కలియబడి, తన దగ్గర చిన్న చురకత్తి తప్ప ఇంకేమీ లేదు తన దగ్గర, నన్ను రక్షించాడు, ఒళ్లంతా గాయాలు చేసుకున్నాడు. నన్ను పూజారి ముఠావాళ్ళు ఎత్తుకేళ్ళినప్పుడు, ఆ రాజయ్య కొడుకుకు విక్రమకేసరితో కలసి, యుక్తిగా విడిపించాడు శిఖిముఖి. అందుకే అతనంటే ఇష్టం. నాకోసం శిధిలాలయ పూజారి శిఖ కూడ కోసి తెచ్చాడు. ఇప్పుడంతా స్నేహమే, మా రెండు పల్లెలు కలసిపోయి సవర శబరలు ఒక్కటైపోయారు.

శిధిలాలయ పూజారి:
హా హ్వాహా! నేనే శిధిలాలయ పూజారిని, కాళీమాత ఉపాసకుణ్ణి. ఆ కాళీ మాత ప్రసన్నం కోసరం మళ్ళీ ఆవిడకు పూజారినవ్వాలన్న(కిందటి జన్మలో నేనే శిధిలాలయంలో పూజారిని) తపనతో నేను కొన్ని పనులు చెయ్యాల్సి వచ్చింది. ఆ శబర కుర్రాడు, ఏమో అనుకున్నాగాని, మంచి సాహసి. అతనికి తోడు విక్రమకేసరి. ఇద్దరూ కలసి నా పని పట్టారు. నేను వేసిన పన్నాగాలన్నీ విఫలమైపొయ్యాయి. చివరకు నా ప్రాణమే పొయ్యింది. చివరలో జ్ఞానోదయమయ్యింది, నే తలపెట్టిన కార్యం మంచిదే, గొప్పదే. కాని నేను అవలంభించిన మార్గాలు ఒట్టి దగాకోరువి. నా కాళ్ళు రెండు పచ్చడి అయిపోయి, అలా డోలీలో పడుండి, నా తల్లి కాళీమాత ఆలయ శిఖరం బయటకు వస్తుండగా ఇక ఆగలేక దూకేశాను, ఆ శిఖరం మీదపడి పైకొచ్చేశాను. ఇప్పుడంతా ప్రశాంతమే. ఈ బుధ్ధి నాకు మొదట్లోనే ఉంటే దాసరి వారు కథ ఎలా నడిపేవారో మరి.

జాంగ్లా:
నేను పూజారి కి గూఢచారిని. మెరమెచ్చు మాటలతో శిఖిముఖి, విక్రమకేసరి చెంత చేరాను. వారికి మోసం తలపెట్టాను, ఫలితం అనుభవించాను. నా కాలు పోయింది. శిఖిముఖి తోటి అడవి బిడ్డనైన నామీద ఎంత కనికరం చూపించాడు! తమకు ద్రోహం తలపెట్టినా నేను కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నన్ను రక్షించాడు. అదే నాలో స్వామి భక్తిని పుట్తేట్టుగా చేసింది. చివరలో పూజారి గాడు పారిపోతుంటే నేనే వాడి శిఖపట్టుకుని, వాడు కత్తితో నా చేతులో పొడిచినా సరే వదలకుండా శిఖిముఖికి వప్పచెప్పి, నా ౠణం తీర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు, శికిముఖి చల్లని నీడలో హాయిగా బతుకుతున్నాను.

ఇప్పుడు నేనే మాట్లాడేది. దాసరివారి/చిత్రావారి పాత్రలు కాదు. దాసరివారి కథా కథనం, చిత్రాగారి బొమ్మలు, ఈ ధారావాహికను, ఒక క్లాసిక్ గా మలిచాయి. ఆ బొమ్మలు ఇప్పటికీ చూస్తుంటాను. ధారావాహిక వస్తున్న రోజులలో నేను మా స్నేహితులు రకరకాల ఊహాగానాలు చేసేవాళ్ళం మరుసటి నెల ఏమౌతుందో అని. అసలు శిధిలాలయం సినిమా తీస్తే ఎవరు ఏపాత్ర వేస్తే బాగుంటుందని తర్జన భర్జనలు పడే వాళ్ళం. చివరకు మాకు ఈ కింది విధంగా ఏకాభిప్రాయం కలిగింది:

శిఖిముఖి రామారావు
విక్రమకేసరి కాంతారావు
పూజారి రాజనాల
శివాలుడు నాగయ్య (అతిధి పాత్రలో)
నాగుమల్లి కాంచన
గండుపోతు ఎస్వీ రంగారావు (అతిధి పాత్రలో)
విక్రమకేసరి తాతగా ముక్కామల (ఫొటోలోనే కనబడతారు)
విక్రమకేసరి తండి మిక్కిలినేని అతిధి పాత్రలో
జాంగ్లా నాగభూషణం

ఇలా అనేకమంది హేమాహేమీలను పెట్టి మేము సినిమాని (మా ఊహలలో ) తీసి ఆనందించేవాళ్ళం. సినిమా పరిశ్రమ దురదృష్టం , ఈ చక్కటి జానపదకథను సినిమాగా మలచలేకపోవటం. సరిగ్గా తియ్యగలిగితే , ఒక గొప్ప జానపద చలన చిత్రంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయి, హాలివుడ్ చిత్రాలకు సమానంగా సరితూగి నిలబడేది. కాని, మనకు ప్రాప్తంలేదు.ఏది ఏమైనప్పటికి చందమామ దారావాహికలలో తలమానికమైనది శిధిలాలయం. కథలో వేగం, ఎన్నెన్నో ప్రాంతాల దర్శనం, అక్కడి ప్రజల పరిచయం, ఇలా దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు (ఫోటోలో ఉన్నవారు) తన అఖండమైన కల్పనా శక్తితో, చిక్కటి కథను పిల్లలకోసం కల్పించారు, పెద్దల ఆసక్తిని కూడ చూరగొన్నారు. దాసరి వారు ధన్యులు. దాసరి వారు వ్రాసి చందమామ ధారావాహికలలో కెల్లా ఎక్కువ పేరు తెచ్చుకున్న సీరియల్ ఇది.మన సినిమాలన్నీ కూడా చివరకి ఒక గ్రూపు ఫోటో మీద శుభం కార్డు వెయ్యటం చూస్తుంటాము. అలాగే మన శిధిలాలయం సమీక్ష కూడా ఈ చక్కటి శిఖిముఖి, నాగుమల్లిల పెళ్లి సందడితో ముగిద్దాం.
మళ్ళీ శిధిలాలయం ధారావాహిక చదవాలని అనిపిస్తున్నదా ? తప్పకుండా మీ కోరిక తీరుతుంది. బ్లాగాగ్నిగారి కానుక ఇది, ఈ కింది లింకు నొక్కి అందుకోవచ్చు
శిధిలాలయం ధారావాహిక


*****************************************
మరిన్ని బొమ్మలు
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

1. అజ్ఞాతంగా, వివరాలు లేని ప్రొఫైల్ తో వ్రాసే వ్యాఖ్యలు ప్రచురించబడవు.
2. దయచేసి వ్యాఖ్యలు తెలుగులో కాని ఆంగ్లంలో కాని వ్రాయగలరు
3. ఆంగ్ల లిపిలో వ్రాసిన తెలుగు వ్యాఖ్యలు చదవకుండానే తొలగించబడతాయి.
4. వ్యాఖ్యలు వ్యాసానికి సంబంధించి విశ్లేషణాత్మకంగా వ్రాయాలని వినతి.