24, జులై 2010, శనివారం

పాటలో ఒక చక్కటి కథ


నా దగ్గర ఉండి ఇప్పటి వరకు వినని పాటలను వెతుకుతుంటే (అలా కొని CD/DVD లు దాచేస్తుంటాను) ఒక మంచి పాట నన్ను కట్టి పడేసింది. నాలుగు సార్లు విన్నాను ఇప్పటికి. పాట పేరు గిడ్డి అప్ గో (GIDDY UP GO). అమెరికా జానపద శైలిలో పాడిన పాట. పాటను పాడినది రెడ్ సోవైన్ అనే అమెరిక గాయకుడు. పాటను మీ కోసం ఇక్కడ అందిస్తున్నాను.

పాట సాహిత్యం కింది విధంగా ఉన్నది.

The highways that wind and wander over mountain and valleys deserts and plains
I guess I've drove about all of 'em
Cause for the past 25 years now the cab of a truck has been my home
And it'd be kinda hard for me to settle down and not be on the go
Why I remember the first truck I drove
I was so proud I could hardly wait to get home to show my wife and my little boy
And my little boy was so excited like so when he saw his first snow
He wasn't old enough to say too many words
He just kept hollering goddyup go daddy giddyup go
So that's what I named the old truck Giddyup go
Oh things wasn't too bad of course I's gone a lot
And after about six years I got home one day and found my wife and little boy gone
I couldn't find out what happened nobody seemed to know
So from that day on it's been me and old Giddyup go
I've made a lot of friends at all the truck stops
And some of 'em would kick me about my litle sign
Of course they knew where I got the name
Cause I told 'em about that little boy of mine
And how his first word about that old truck was Giddyup go
Today I was barrelin' down old 66
When up beside me pulled down a brand new diesel rig
Both stacks of blowin' black coal
And as she pulled around and back in front of me a big lump came in my throat
And my eyes watered like I had a bad old cold
A little sign on the back of the truck that read Giddyup go
Well I pushed old Giddyup go stayed right on him
Until the next truck stop where he'd pulled up
I waited till he went in and I offered to buy him a cup
Well we got to talkin' shop and I said
Now did you come by the name on your truck Giddyup go
Well he said I got it from my pop
Dad used to drive a truck that's what mom talked about a lot
You see I lost mom when I was just past sixteen and I lost all track of pop
Mom said he got the name from me
I shook his hand and told him that I had something I wanted him to see
I took him out to the old truck
And brushed off some of the dirt so the name would show
And his eyes got big and bright as he read Giddyup go
Oh we had a lot of things to talk about and buddy I felt like a king
And now we've just pulled back on old 66 and he's handled that big rig
Better than any gearjammer that I'd ever seen
Well now the lines on the highway have got much brighter glow
As we go roarin' down the road and me starin' at a little sign that reads Giddyup
go.

ఒక ట్రక్ డ్రైవర్ తన కుటుంబాన్ని కోల్పోయి అనేక సంవత్సరాల తరువాత తన కొడుకుని కలుసుకునే ఆనందకర సంఘటన చక్కని పాట లాంటి మాటగా రూపొందించారు. ఒక పాటలో చక్కటి కథను సృష్టించి చాలా హ్రుద్యంగా ముగింపుని ఇచ్చారు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

1. అజ్ఞాతంగా, వివరాలు లేని ప్రొఫైల్ తో వ్రాసే వ్యాఖ్యలు ప్రచురించబడవు.
2. దయచేసి వ్యాఖ్యలు తెలుగులో కాని ఆంగ్లంలో కాని వ్రాయగలరు
3. ఆంగ్ల లిపిలో వ్రాసిన తెలుగు వ్యాఖ్యలు చదవకుండానే తొలగించబడతాయి.
4. వ్యాఖ్యలు వ్యాసానికి సంబంధించి విశ్లేషణాత్మకంగా వ్రాయాలని వినతి.