13, జూన్ 2011, సోమవారం

పుష్ప విలాపం పాట - వడ్డాది పాపయ్య గారి బొమ్మ

శాస్త్రజ్ఞుడైన జగదీశ్  చంద్ర బోస్ మొక్కలకీ ప్రాణం ఉంటుంది అని కనిపెట్టారుట. రవి కాంచని చోట కవి గాంచును అన్న నానుడిని అనుసరించి, జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు ఇదే విషయాన్ని తన అద్భుత కల్పనా శక్తితో మాధుర్యమైన పాటలలో  తాను చెప్పదలచుకున్న విషయం ఎంతో మార్దవంగా, కరుణరస ప్రధానంగా (ఆయన కరుణశ్రీగా పేరొందారు) అద్భుతంగా చెప్పారు. 

ఏమాత్రం వెనుక ముందు ఆలోచన లేకుండా కొమ్మ పుచ్చుకుని, కిందకు వంచి పూలు తుంచేసే అలవాటున్న "పుష్ప హంతకులు" అందరూ కూడా ఒక్క క్షణం ఆలోచింప చేసేట్టుగా చేసారు, తన పుష్ప  విలాపం ద్వారా. 

ఘంటసాల తన గళం ద్వారా పుష్ప విలాపానికి ప్రాణం పోసి మరింత ప్రాచుర్యం తీసుకు వచ్చారు. 
 
వడ్డాది పాపయ్య గారు, పుష్ప విలాపం విన్న తరువాత ఒక భక్తుడు ఎలా స్పందించి ఉంటాడో ఊహించి చక్కటి బొమ్మ వేసారు. అంతకు ముందు భక్తీ పారవశ్యం లో పూలు తెంపే భక్తుడు సాధువుగా నేలను రాలిన పూలనే ఏరుకుంటూ ఉండటం, అది చూసి పుష్పాలు ఆనందించటం  చక్కటి భావన. చూడండి వడ్డాది వారి నైపుణ్యం.

  యువ మాస పత్రికలో వడ్డాది వారి పుష్ప విలాప చిత్రం  
 చిత్ర సేకరణ  శ్రీ సత్యం, శ్రీ శ్యాం నారాయణ 


=========================================================

నీ పూజ కోసం పూలు కోసుకొద్దామని పొద్దున్నే మా తోటలోనికి వెళ్ళాను ప్రభూ ఉదయశ్రీ అరుణారుణ కాంతులతో ఉద్యానవనం కలకలలాడుతోంది పూల బాలలు తల్లి ఒడిలో అల్లారు ముద్దుగా ఆడుకుంటున్నాయి అప్పుడు

నేనొక పూల మొక్క కడ నిల్చి చివాలున కొమ్మవంచి
గోరానెడు నంతలోన విరులన్నియు జాలిగ
నోళ్ళు విప్పి మా ప్రాణము తీతువాయనుచు
బావురుమన్నవి కృంగిపోతి నా
మానసమందేదో తళుకు మన్నది పుష్పవిలాప కావ్యమై

అంతలో ఒక సన్నజాజికన్నె సన్నని గొంతుకతో నన్ను చూసి యిలా అంది ప్రభు

ఆయువుగల్గు నాల్గు గడియల్ కనిపించిన తీవతల్లి
జాతీయత దిద్ది తీర్తుము తదీయ కరమ్ములలోన
స్వేచ్చ్చమై ఊయల లూగుచున్ మురియుచుందుము
ఆయువు తీరినంతనే హాయిగ కన్ను మూసెదము
ఆయమ చల్లని కాలి వ్రేళ్ళపై

ఎందుకయ్యా మా స్వేచ్చ జీవనానికి అడ్డు వస్తావు మేము నీకేం అపకారము చేసాము

గాలిని గౌరవింతుము సుగంధము పూసి
మమ్మాశ్రయించు బృంగాలకు విందు చేసెదము
కమ్మని తేనెలు మిమ్ముబోంట్ల నేత్రాలకు హాయి
గూర్తుము స్వతంత్రులు మమ్ముల స్వార్ధబుద్ధితో తాలుము
త్రుంచ బోకుము తల్లికి బిడ్డకి వేరుచేతువే

యింతలో ఒక గులాబి బాల కోపంతో
మొగమంతా ఎర్రబడి యిలా అంది ప్రభూ..
ఊలు దారాలతో గొంతుకురి బిగించి గుండెలోనుండి
సూదులు గుచ్చి కూర్చి, ముడుచుకొందురు ముచ్చట
ముడుల మమ్ము అకట దయలేనివారు మీ యాడవారు

పాపం మీరు దయాదాక్షిణ్యాలుగల మానవులు కావోలునే

మా వెలలేని ముగ్ధసుకుమార సుగంధ మరంద మాధురీ
జెవితమెల్ల మీకయి త్యహించి కృశించి నశించిపోయే
మా యౌవనమెల్ల కొల్లగొని ఆపై చీపురుతోడ చిమ్మి
మమావల పారబోతురుగదా నరజాతికి నీతియున్నదా
వోయీ మానవుడా

బుద్ధదేవుని భూమిలో పుట్టినావు
సహజమంగు ప్రేమ నీలోన చచ్చ్చేనేమి
అందమును హత్య చేసి హంతకుండా
మైలపడిపోయెనో నీ మనుజ జన్మ

అని దూషించు పూలకన్నియల కోయలేక
వట్టిచేతులతో వచ్చిన నాయీ హృదయ కుసుమాంజలి
గైకొని నాపై నీ రేఖలను కరుణశ్రీ
ప్రసరింపుము ప్రభు.
=========================================================

















1 వ్యాఖ్య:

  1. శబ్దం,చిత్రం,సాహిత్యం..ముచ్చటగా మూడు విధాల మేలిమి బంగారం.. ఒకేసారి.. చాలా ఆనందం కల్గింది.. ధన్యవాదములు.

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

1. అజ్ఞాతంగా, వివరాలు లేని ప్రొఫైల్ తో వ్రాసే వ్యాఖ్యలు ప్రచురించబడవు.
2. దయచేసి వ్యాఖ్యలు తెలుగులో కాని ఆంగ్లంలో కాని వ్రాయగలరు
3. ఆంగ్ల లిపిలో వ్రాసిన తెలుగు వ్యాఖ్యలు చదవకుండానే తొలగించబడతాయి.
4. వ్యాఖ్యలు వ్యాసానికి సంబంధించి విశ్లేషణాత్మకంగా వ్రాయాలని వినతి.