3, ఫిబ్రవరి 2012, శుక్రవారం

సరదాగా చరిత్ర

సరదాగా అలా "స్టంబుల్" చేస్తూ ఉంటే, ఒక వెబ్సైట్ దొరికింది. ఆ వెబ్ సైట్ పేరు డిపిటీ ట అందులో చరిత్ర ను ఒక విన్నోత్న పద్ధతిలో చూపించారు. సాంకేతికంగా ఉన్న అవకాశాలు వాడుకుని తమ చరిత్రను అందరికీ తెలియచేసే ప్రయత్నం బాగున్నది.

ఈ కింది ఇచ్చిన నమూనాతో ఆ వెబ్ సైట్ చూడవచ్చు

2 వ్యాఖ్యలు:

1. అజ్ఞాతంగా, వివరాలు లేని ప్రొఫైల్ తో వ్రాసే వ్యాఖ్యలు ప్రచురించబడవు.
2. దయచేసి వ్యాఖ్యలు తెలుగులో కాని ఆంగ్లంలో కాని వ్రాయగలరు
3. ఆంగ్ల లిపిలో వ్రాసిన తెలుగు వ్యాఖ్యలు చదవకుండానే తొలగించబడతాయి.
4. వ్యాఖ్యలు వ్యాసానికి సంబంధించి విశ్లేషణాత్మకంగా వ్రాయాలని వినతి.