23, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

పారడీ పద్యాలు / పాటలు

అప్పుడప్పుడూ మనం కూడ ప్రసిధ్ధమైన సినిమా పాటనో మరేదో స్వంతంగా కొంత మార్చి సందర్భానుసారం పాడుకోవటం కద్దు. అదే విధంగా, ఇంటర్నెట్‌లో పరిచయం అయ్యి అనతికాలంలోనే మంచి మితృలైన శ్రీ ఎం వి ఎల్ ప్రసాదు గారు కరుణశ్రీగారి స్పూర్తితో ఒక పారడీ పద్యం వ్రాసి పంపారు. చూడండి కరుణశ్రీగారి అసలు పద్యం, ప్రసాదుగారి పారడీ.

శ్రీ పాపయ్య శాస్త్రి గారి ఇంటికి వారిదగ్గిర చదువుకునే కళాశాల విద్యార్ధినులు వచ్చారట ఒకసారి.
అప్పుడు వారిలో ఒకామె "మేము ఎక్కడ కూర్చోమండి
?" అని అడిగితే వారు " కూర్చుండ మా యింట కురిచీలు లేవు" అన్నారుట...
తరువాత వారు ఈ పద్యాన్ని వ్రాసి దేవుడికి అంకితమిచ్చారుట!

అమెరికాలోని డల్లాస్ నగరంలో ఉండే స్నేహితులు శ్రీ ఎం వి ఎల్ ప్రసాద్ గారు కరుణశ్రీగారికి క్షమాపణలతో సరదాగా వ్రాసిన ఒక పారడీ.


మధ్య తరగతి జీవుల ఇళ్ళల్లో ఈ అధునాతన కాలంలో చెయ్యలేని మర్యాదల గురించి ఏదో చేస్తున్నామనుకుంటూ సర్ది చెప్పుకునే పద్ధతిని ప్రసాదు గారు బాగా పట్టి ఈ "పారడీలో పొందు పరిచారు.


కూర్చుండ మా యింట కురిచీలు లేవు నా ప్రణయాంకమే సిద్ధ పరచనుంటి

పాద్యమ్ము నిడ మాకు పన్నీరు లేదు నా కన్నీళ్ళతో కాళ్ళు కడుగనుంటి

పూజకై మా వీట పుష్పాలు లేవు నా ప్రేమాంజలులె సమర్పింప నుంటి

నైవేద్య మిడ మాకు నారికేళము లేదు హృదయమే చేతి కందీయనుంటి

లోటు రానీయ నున్నంతలోన నీకు రమ్ము!

దయసేయు మాత్మ పీఠమ్ము పైకి

అమృత ఝురి చిందు నీ పదాంకముల యందు -

కోటి స్వర్గాలు మొలపించుకొనుచు తండ్రీ!

కూర్చుండ మా యింట కురిచీలు లేవు- కాని ఉన్న ఒక్క పాత చిల్లు తివాచీ మీద ఆశీనులు కండి

పాద్యమ్ము నిడ మాకు పన్నీరు లేదు - రోజుకి గంట మాత్రమే వచ్చే మునిసిపలు నీళ్ళతో కాళ్ళు తడిచేయ నుంటి

పూజకై మా వీట పుష్పాలు లేవు - ఉన్న పణమంతా ఈ యొక్క పూల మొక్కలకు తావు లేని ఇరుకైన ఏక-శయనాగారమునకై వెచ్చితిని,

నైవేద్య మిడ మాకు నారికేళము లేదు - అంగటిన కొన్న మూడిటిలో రెండు కుళ్ళి, ఒకటి ఎండి నా హృదయము భగ్నము చేసినవి

ఏది ఎటులయినా లోటు రానీయ నున్నంతలోన నీకు రమ్ము!

దయసేయు మాత్మ పీఠమ్ము పైకి

అమృత ఝురి చిందు నీ పదాంకముల యందు

కోటి స్వర్గాలు మొలపించుకొనుచు తండ్రీ!

ఇదే విధంగా రవీంద్రనాథ టాగూర్ గారు దేశ ప్రజలను ఉత్తేజిత పరచటానికి రచించిన గీతాంజలి పద్యమాలలోని ఒక పద్యం Where the Mind is Without Fear తీసుకుని, అదే శైలిలో శ్రీ పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మగారు తన "ఇల్లాలి ముచ్చట్లలో" ఇంపైన ఒక పద్యం లాంటి ఒక పాటను వ్రాసి వదిలారు. ఈ పాట లాంటి పద్యం, ఆంధ్ర జ్యోతిలో 1970లలో ప్రచురితమయ్యింది. ఆయన హాస్యంతో సమాజం మీద విసురులు అతి లాఘవంగా వెయ్యగల దిట్ట. అదే పంధాలో ఆయన అప్పటి (ఇప్పటికీ కొన్ని సందర్భమే!) సమాజం మీద వేసిన చురకలు చూడండి.


WHERE the mind is without fear and the head is held high

Where knowledge is free

Where the world has not been broken up into fragments

By narrow domestic walls

Where words come out from the depth of truth

Where tireless striving stretches its arms towards perfection

Where the clear stream of reason has not lost its way

Into the dreary desert sand of dead habit

Where the mind is led forward by thee

Into ever-widening thought and action

Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.ఎక్కడ సినిమాలు ఫ్రీయో
వీథి లో కాఫీ హోటెళ్ళూ, కిళ్ళీ కొట్లూ తెల్లార్లూ తెరిచే ఉంటాయో
కొట్లో ప్రతి వస్తువూ అరువు దొరుకుతుందో
రెండు
చేతులా అప్పు చేసినా మనుష్యులు ఎక్కడ నిర్భయంగా తలెత్తుకుని తిరగగల్గుతారో
ఎక్కడ
చదూకోకుండా
తెలివి
తక్కువ వాళ్ళకు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు లభిస్తాయో
ఎక్కడ
పంపు ఉండి, కరెంటు ఖర్చులు లేకుండా,అడ్వాన్స్ వినా అద్దె తక్కువకి దొరుకుతాయో
ఇళ్ళు
, ఊరికి, భగవాన్
ఇప్పుడే
, క్షణమే
మా
వారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయి. (తరువాత)
ఎక్కడ
ఆచారాలు
అత్తగార్ల
సాధింపులూ
ఆడబిడ్డ
గొణుగుళ్ళూ ఉండవో
ఎక్కడ
మొగుడితో షికార్లకు లేచి వెళ్ళిపోయినా
ఆడముండలు
బుగ్గలు నొక్కుకోరో
ఎక్కడ
అందంగా ఉండకూడని పనిమనిషి
అంట్ల
గిన్నెలు అందంగా తోముతుందో
ఎక్కడ
శుక్రవారం నాడు
శుభ్రంగా
తలంటోసుకుని
మడికట్టుకు
బుద్ధిగా మా లక్ష్మి పీట దగ్గర పూజ చేసుకుంటూంటే
మొగుడొచ్చి
ముద్దు పెట్టుకున్నా తప్పులేదో,
తండ్రీ! స్వర్గానికి
నన్నూ
, మా వారినీ లేవదీసుకుని పో!

ఇల్లాలి ముచ్చట్లు నుండి పారడీ పాటను ఇంతకు ముందే సౌమ్య గారు తమ బ్లాగులో ప్రచురించారు. వ్యాసాన్ని కింది లింకు నొక్కి చదువ వచ్చు, చక్కటి పాటనుగుర్తు చేసినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు.

3 వ్యాఖ్యలు:

 1. ఈ రోజే రేడియో లో విన్ననండి ఘంటశాల గారి లలిత గేయాలు. కూర్చుండ మా ఇంట కుర్చీలు లేవు . ఇంతకూ ముందు పూర్తిగా వినలేదు. ఈ రోజే విన్నాను. వింటుంటే వినాలనిపిస్తుంది. రేడియో లో ప్రసారమయిన లలిత గేయాలను నా బ్లాగ్ లో ఉంచాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడడం సంతోషమనిపించింది.మల్లి ఒక్కసారి గుర్తు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. థాంక్స్ శివ గారూ!
  పురాణం శర్మ గారి పేరడీ మాత్రం అద్భుతంగా ఉందండీ.
  అన్నట్లు, సాధారణంగా పేరడీ అంటారుకదా. మీరేమో పారడీ అని వ్రాసారు. ఇంతకీ ఏది కరక్ట్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. రెడ్డిగారూ. పేరడీ అనేది ఆంగ్ల పదం, జలసూత్రం రుక్మిణీనాథ శాస్త్రిగారి పుణ్యమా అని తెలుగు పదం అయ్యికూర్చుంది. మీరు చెప్పేవరకూ తెలుగులో రెండురకాలుగా వ్రాస్తారన్న విషయం నేను గమనించలేదు. మీరు చెప్పినదే సరైనది అయ్యి ఉంటుంది.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

1. అజ్ఞాతంగా, వివరాలు లేని ప్రొఫైల్ తో వ్రాసే వ్యాఖ్యలు ప్రచురించబడవు.
2. దయచేసి వ్యాఖ్యలు తెలుగులో కాని ఆంగ్లంలో కాని వ్రాయగలరు
3. ఆంగ్ల లిపిలో వ్రాసిన తెలుగు వ్యాఖ్యలు చదవకుండానే తొలగించబడతాయి.
4. వ్యాఖ్యలు వ్యాసానికి సంబంధించి విశ్లేషణాత్మకంగా వ్రాయాలని వినతి.