3, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

శుభాకాంక్షలు

ఇన్ఫోసిస్ లో పనిచేస్తూ ఆన్ సైటు పనిమీద ఈ రోజున అమెరికా పయనమవుతున్న మా పెద్ద అబ్బాయి చిరంజీవి కప్పగంతు శ్రీనివాస ప్రసాదుకు ప్రయాణ శుభాకాంక్షలు .
అమ్మ - నాన్న
***
.

3 వ్యాఖ్యలు:

1. అజ్ఞాతంగా, వివరాలు లేని ప్రొఫైల్ తో వ్రాసే వ్యాఖ్యలు ప్రచురించబడవు.
2. దయచేసి వ్యాఖ్యలు తెలుగులో కాని ఆంగ్లంలో కాని వ్రాయగలరు
3. ఆంగ్ల లిపిలో వ్రాసిన తెలుగు వ్యాఖ్యలు చదవకుండానే తొలగించబడతాయి.
4. వ్యాఖ్యలు వ్యాసానికి సంబంధించి విశ్లేషణాత్మకంగా వ్రాయాలని వినతి.